مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی گیلان(رستم آباد)

استانگیلان
آدرسگیلان-رشت-کیلومتر ۱۰ جاده رشت به تهران-جنب دانشگاه گیلان
تلفن۰۱۳۱۶۶۹۰۰۴
نوعدولتی
شماره فکس۰۱۳۱۶۶۹۰۰۴

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد کشاورزی گیلان(رستم آباد)

نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
نتیجه‌ای یافت نشد.