مرکز آموزش علمی-کاربردی شهید مطهری

استانتهران
آدرسانتهای شرقی اتوبان شهید بابائی-مجتمع مسکونی امام خمینی(ره)-جنب مدرسه پسرانه امیدان فردا-ساختمان شماره ۲:میدان آزادی،شهرک شهید فکوری،ساختمان شهید صنیعی پور
تلفن۷۷۰۰۵۶۶۱-۷۷۰۰۲۱۴
نوعدولتی
شماره فکس۷۷۰۰۵۶۶۲

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی شهید مطهری

نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
امور فرهنگیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۳۵
امور فرهنگیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۳۵
تربیت مبلغ قرآن کریممدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
تربیت مبلغ قرآن کریممدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
حسابداری گرایش دولتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
روابط عمومیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۳۵
روابط عمومی(بازنگری شده)فرهنگ و هنرکاردانیترمی۳۵
کارشناسی حرفه ای تربیت مبلغ قرآن کریمفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگیفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فعالیت های قرآنی و مذهبیفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای هدایتگران سیاسیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
مدیریت امور فرهنگیفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۰
مروج سیاسیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
مروج سیاسیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
نرم افزار کامپیوترصنعتکاردانیپودمانی۳۵