مرکز آموزش علمی-کاربردی صنعت هوانوردی تهران

استانتهران
آدرستهران-بعد از اکباتان-کیلومتری ۵جاده مخصوص کرج-شهرک آزادی-خیابان امام خمینی-ساختمان ابوفاضل
تلفن۴۴۵۴۶۲۰۵
نوعخصوصی
شماره فکس۴۴۵۴۶۲۰۶
آدرس ایمیلtehran.ac@gmail.com

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی صنعت هوانوردی تهران

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
اویونیکصنعتکاردانیپودمانی۳۵
اویونیک هواپیماصنعتکاردانیترمی۳۵
ایمنی زمینی فرودگاهیصنعتکاردانیترمی۳۵
ایمنی زمینی فرودگاهیصنعتکاردانیپودمانی۳۵
تعمیر و نگهداری هواپیماصنعتکاردانیترمی۳۵
تعمیر و نگهداری هواپیماصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای میهمانداری هواپیمامدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی اویونیک هواپیماصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی اویونیک هواپیماصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیماصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیماصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی هوانوردی-خلبانی PPLصنعتکاردانیپودمانی۵۰
مهمانداری هواییمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
مهندسی تکنولوژی اویونیکصنعتکارشناسیپودمانی۲۰
مهندسی فناوری اویونیک هواپیماصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
هوانوردی خلبانی-PPLصنعتکاردانیترمی۳۵
هوانوردی گرایش خلبانی PPLصنعتکاردانیپودمانی۳۵