آموزشکده شهید تفویضی

استانتهران
آدرسبزرگراه فتح کیلومتر۱۴ چهارراه ایران خودرو-خیابان شهرک دانش
تلفن۶۶۲۸۳۷۱۳-۱
نوعدولتی
شماره فکس۶۶۲۸۲۶۰۳.۳

رشته های تحصیلی آموزشکده شهید تفویضی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
تعمیر و نگهداری خودروصنعتکاردانیپودمانی۳۵
تعمیرات مکانیکیصنعتکاردانیپودمانی۳۵
جوشکاریصنعتکاردانیپودمانی۳۵
حمل و نقل جاده ای و بهره برداریصنعتکاردانیترمی۳۵
راهداریصنعتکاردانیترمی۳۵
راهسازیصنعتکاردانیترمی۳۵
ساخت و تولید گرایش ماشین افزارصنعتکاردانیترمی۴۰
صنایع فلزی گرایش جوشکاریصنعتکاردانیترمی۴۰
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیپودمانی۳۵
ماشین ابزارصنعتکاردانیپودمانی۳۵
مکانیک خودرو-مکانیک خودروصنعتکاردانیترمی۴۰
مکانیک گرایش ماشین های راهسازیصنعتکاردانیترمی۳۵
مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهریصنعتکارشناسیپودمانی۴۰
مهندسی تکنولوژی راهسازیصنعتکارشناسیپودمانی۴۰
مهندسی تکنولوژی مکانیک خودروصنعتکارشناسیپودمانی۴۰
مهندسی تکنولوژی مکانیک ماشین های راهسازی و راهداریصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی فناوری حمل و نقل شهریصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی فناوری ساختمان سازیصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی فناوری عمران-راهسازیصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی فناوری معماری-طراحی و نوسازی بافت های فرسودهصنعتکارشناسیپودمانی۵۰