مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت صنعتی کوشا(کرج)

استانالبرز
آدرسکرج-محمدشهر-بلوار امام خمینی-خیانان هشتم(معین سیر)اولین کوچه فرعی سمت چپ-روبروی کارخانه ارداتحاد-درب دوم سمت چپ
تلفن۰۲۶۱-۶۳۱۲۷
نوعخصوصی
شماره فکس۰۲۶۱-۶۳۳۴۲

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت صنعتی کوشا(کرج)

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۷ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
الکترونیک آنالوگصنعتکاردانیترمی۳۵
تکنولوژی کنترلصنعتکاردانیپودمانی۳۵
تکنولوژی کنترلصنعتکاردانیترمی۳۵
جوشکاریصنعتکاردانیترمی۳۵
جوشکاریصنعتکاردانیپودمانی۳۵
قالب سازی گرایش ساخت قالب های فلزیصنعتکاردانیترمی۳۵
قالب سازی گرایش ساخت قالب های فلزیصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی ابزار دقیقصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی بازرسی جوشصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی بازرسی جوشصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی برق-برق صنعتیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی برق-برق صنعتیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی جوشکاریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی جوشکاریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های پلاستیکصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی ساخت و تولید قالب های فلزیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گستردهصنعتکاردانیپودمانی۵۰