مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت یدکرسان کاوه

استانمرکزی
آدرسساوه-شهر صنعتی کاوه-خیابان شانزدهم-مرکزآموزش علمی-کاربردی یدک رسان کاوه-پلاک ۵۱
تلفن۰۲۵۵۲۳۴۳۳۹
نوعخصوصی
شماره فکس۰۲۵۵۲۳۴۳۳۹
آدرس وب سایتkavehu.com
آدرس ایمیلyadak-saveh@uast.ac.ir

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت یدکرسان کاوه

نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
برق صنعتیصنعتکاردانیترمی۳۵
تعمیرات مکانیکیصنعتکاردانیپودمانی۳۵
تعمیرات مکانیکیصنعتکاردانیترمی۳۵
تکنولوژی کنترلصنعتکاردانیپودمانی۳۵
ساخت و تولید گرایش ماشین افزارصنعتکاردانیترمی۵۵
صنایع فلزی گرایش جوشکاریصنعتکاردانیترمی۵۵
کاردانی حرفه ای بازاریابیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی جوشکاریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی جوشکاریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی کنترلصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی مکانیک-تعمیرات ماشین آلات صنعتیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی مکانیک-ماشین افزارصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی نقشه کشی صنعتیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی نقشه کشی صنعتیصنعتکاردانیپودمانی۵۰