مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان مدیریت صنعتی کرمانشاه

استانکرمانشاه
آدرسکرمانشاه شهرک معلم-بلوار رودکی-میدان حافظ-خیابان دهخدای جنوبی-جنب مسجد رضوی سازمان مدیریت صنعتی
تلفن۸۳۱۴۲۸۳۳۶۵
نوعخصوصی
شماره فکس۸۳۱۴۲۸۳۳۶۴

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان مدیریت صنعتی کرمانشاه

نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
حسابداری گرایش حسابرسیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
حسابداری گرایش صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
ساختمان گرایش کارهای عمومی ساختمانصنعتکاردانیترمی۶۰
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی نقشه کشی صنعتیصنعتکاردانیترمی۰
کارشناسی حرفه ای حسابداری مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه-اموالمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
مدیریت بیمه گرایش اموالمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۱۵
مدیریت کسب و کارمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتیصنعتکارشناسیپودمانی۳۰
نرم افزار کامپیوترصنعتکاردانیپودمانی۳۵
نقشه کشی عمومی گرایش نقشه کشی و طراحی صنعتیصنعتکاردانیترمی۶۰