مرکز آموزش علمی-کاربردی تحقیقات صنعتی ایران(تهران)

استانتهران
آدرستهران-خیابان ایرانشهر شمالی-پلاک ۲۳۳
تلفن۸۸۳۱۰۱۱۳-۹
نوعخصوصی
شماره فکس۸۸۳۰۱۲۶۵

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی تحقیقات صنعتی ایران(تهران)

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
حسابداری گرایش حسابرسیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حسابداری گرایش صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حسابداری گرایش مالیاتیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۳۰
حسابداری گرایش مالیاتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای بازرگانی-انبارداریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیاتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابرسیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گستردهصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گستردهصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات و تولیدات صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای حسابداری مالیاتیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیکصنعتکارشناسیپودمانی۳۰
مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیکصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
نرم افزار کامپیوترصنعتکاردانیترمی۳۵