مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت صنعتی حدید اراک

استانمرکزی
آدرسشهرک قدس روبروی استانداری-کوی بهاران بهاران ۱۲ پلاک ۱۳
تلفن۳۶۷۶۹۹۷-۰۸
نوعخصوصی
شماره فکس۳۶۷۶۹۵۷-۰۸
آدرس ایمیلhadidarak82@Gmail.com

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت صنعتی حدید اراک

نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی جوشکاریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی کنترل کیفیت خودروصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی کنترل کیفیت قطعات مکانیکیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی مکانیک-تعمیرات ماشین آلات صنعتیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی مکانیک-تعمیرات ماشین آلات صنعتیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی مکانیک-ساخت و تولید قالب های فلزیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی مکانیک-ماشین افزارصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی مکانیک-ماشین افزارصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی نقشه کشی صنعتیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی نقشه کشی صنعتیصنعتکاردانیترمی۰
کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات و تولیدات صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید گرایش ماشین ابزارصنعتکارشناسیپودمانی۳۸
مهندسی فناوری ساخت و تولید-قالب سازیصنعتکارشناسیترمی۰
مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتیصنعتکارشناسیترمی۰
مهندسی فناوری ماشین افزارصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی فناوری مکانیک-ماشین افزارصنعتکارشناسیترمی۰