مرکز آموزش علمی-کاربردی صنایع دستی نقش جهان اصفهان

استاناصفهان
آدرس۱-اصفهان:خیابان عسگریه-چهارراه فرسان-جنب دبستان شهید جعفریان ۲-خیابان ابن سینا( مجموعه شهشهان
تلفن۰۳۱۱۲۲۷۸۹۰
نوعدولتی
شماره فکس۰۳۱۱۲۲۷۸۹۰

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی صنایع دستی نقش جهان اصفهان

نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
خدمات جهانگردیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
گرافیکفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۳۵
مدیریت گردشگریمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۴۰
نقاشی ایرانیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۳۵
هنرهای چوبیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۳۵