مرکز آموزش علمی-کاربردی ماشین سازی اراک

استانمرکزی
آدرساراک کیلومتر ۴ جاده تهران
تلفن۰۸۶۱-۳۱۳۱۰۶۲
نوعدولتی
شماره فکس۰۸۶۱-۳۱۳۱۰
آدرس وب سایتwww.msa.ir
آدرس ایمیلmsa_amoozesh

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی ماشین سازی اراک

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
برق صنعتیصنعتکاردانیترمی۳۵
تعمیر و نگهداری خودروصنعتکاردانیترمی۳۵
تکنولوژی کنترلصنعتکاردانیترمی۳۵
جوشکاریصنعتکاردانیترمی۳۵
ریخته گریصنعتکاردانیترمی۳۵
ساخت و تولید گرایش ماشین افزارصنعتکاردانیترمی۵۰
کاردان فنی روابط کارمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی برق-برق صنعتیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی جوشکاریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی کنترلصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی کنترل کیفیت قطعات مکانیکیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی کنترل کیفیت قطعات مکانیکیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی متالورژی-ریخته گریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی متالورژی-ریخته گریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی مکانیک خودروصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی مکانیک خودروصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی مکانیک-تعمیرات ماشین آلات صنعتیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی مکانیک-تعمیرات ماشین آلات صنعتیصنعتکاردانیترمی۰