مرکز آموزش علمی-کاربردی صنایع غذایی مراغه

استانآذربایجان شرقی
آدرسمراغه،خیابان اوحدی،خیابان ساسان،جنب دبیرستان منصور
تلفن۰۴۲۱-۲۲۳۴۳۳۳۳
نوعخصوصی
شماره فکس۰۴۲۱-۲۲۲۶۰

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی صنایع غذایی مراغه

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
تکنولوژی آردسازیصنعتکاردانیترمی۳۵
شیمی آزمایشگاهی گرایش آرایشی بهداشتیصنعتکاردانیترمی۳۵
شیمی آزمایشگاهی گرایش صنعتیصنعتکاردانیترمی۳۵
شیمی آزمایشگاهی گرایش غذاییصنعتکاردانیترمی۳۵
شیمی آزمایشگاهی گرایش غذاییصنعتکاردانیپودمانی۳۵
صنایع شیمیایی گرایش صنایع شیمیاییصنعتکاردانیترمی۷۵
صنایع غذایی گرایش تولید نانصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای بازرگانی-مشاوره حقوقی اصنافمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی برق-برق صنعتیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-شوینده ها،آرایشی و بهداشتیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-صنعتیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-صنعتیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-غذاییصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-غذاییصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی صنایع غذایی-آردصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گستردهصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گستردهصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰