مرکز آموزش علمی-کاربردی بلدالامین

استانکرمان
آدرسکرمان-بزرگراه شمالی پمپ بنزین ابتدای جاده قدیم زرند(بلواربلدالامین)
تلفن۰۳۴۱-۳۱۱۴۷
نوعخصوصی
شماره فکس۳۱۱۴۷۹۹-۰۳

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی بلدالامین

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۶ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
الکتروتکنیک گرایش تاسیسات الکتریکیصنعتکاردانیترمی۷۵
الکترونیک گرایش الکترونیک عمومیصنعتکاردانیترمی۷۵
ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
برق صنعتیصنعتکاردانیترمی۳۵
تاسیسات گرایش تهویه مطبوعصنعتکاردانیترمی۷۵
تعمیر و نگهداری خودروصنعتکاردانیپودمانی۵۰
تعمیرات سخت افزار کامپیوترصنعتکاردانیپودمانی۵۰
تکنولوژی کنترلصنعتکاردانیپودمانی۵۰
جوشکاریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
حسابداری گرایش صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
ریخته گری گرایش ذوبصنعتکاردانیپودمانی۵۰
سخت افزار کامپیوترصنعتکاردانیپودمانی۵۰
صنایع فلزی گرایش جوشکاریصنعتکاردانیترمی۷۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیترمی۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی ابزار دقیقصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی کامپیوتر-سیستم های کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰