مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت خدمات علمی-صنعتی خراسان رضوی(مشهد)

استانخراسان رضوی
آدرسساختمان۱ مشهد-بلوار سجاد مولوی پلاک ۷۶ _ ساختمان۲ بلوار فردوسی ابن سینا پلاک۲۳۵_ ساختمان ۳ بلوار فردوسی ابن سینا پلاک۱۱۶
تلفن۰۵۱۱۶۰۷۵۴۰۰
نوعخصوصی
شماره فکس۰۵۱۱۶۰۷۰۹۰۵

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت خدمات علمی-صنعتی خراسان رضوی(مشهد)

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۴ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)صنعتکاردانیپودمانی۳۵
ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)صنعتکاردانیترمی۳۵
الکتروتکنیک گرایش برق صنعتیصنعتکاردانیترمی۷۵
الکتروتکنیک گرایش تاسیسات الکتریکیصنعتکاردانیترمی۷۵
الکترونیک گرایش الکترونیک عمومیصنعتکاردانیترمی۷۵
برق صنعتیصنعتکاردانیترمی۳۵
تعمیرات سخت افزار کامپیوترصنعتکاردانیترمی۳۵
تعمیرات سخت افزار کامپیوترصنعتکاردانیپودمانی۳۵
تکنولوژی کنترلصنعتکاردانیترمی۳۵
تکنولوژی کنترلصنعتکاردانیپودمانی۳۵
سخت افزار کامپیوترصنعتکاردانیترمی۳۵
سخت افزار کامپیوترصنعتکاردانیپودمانی۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیترمی۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعاتICTصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی برق-برق صنعتیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گستردهصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی کامپیوتر-سیستم های کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰