مرکز آموزش علمی-کاربردی صنایع و معادن قم

استانقم
آدرسقم،میدان ۷۲ تن اداره کل سابق پست استان قم
تلفن۰۲۵۱۶۶۶۴۲۲۲
نوعدولتی
شماره فکس۶۶۶۴۲۲۴

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی صنایع و معادن قم

نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیکصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیکصنعتکارشناسیترمی۰
نرم افزار کامپیوترصنعتکاردانیترمی۳۵