مرکز آموزش علمی-کاربردی تصمیم یارتوس

استانخراسان رضوی
آدرس* ساختمان شماره(۱) :مشهد-بلوار سجاد-سجاد ۱۷-پلاک۵۰_x۰۰۰D_ ** ساختمان شماره(۲) : مشهد-بلوار سجاد-سجاد۱۷-مولوی ۱۱ *** کارگاه : کیلومتر ۲۲ جاده آسیایی واقع در پارک علم و فناوری خراسان
تلفن۶-۶۰۹۸۵۵۵
نوعخصوصی
شماره فکس۶۰۹۸۲۷۲ داخلی ۸
آدرس وب سایتwww.tasmimyar.com
آدرس ایمیلtasmimyar@gmail.com

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی تصمیم یارتوس

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۷ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
برنامه ریزی و کنترل تولید و لجستیک خودروصنعتکاردانیترمی۳۵
جوشکاریصنعتکاردانیپودمانی۳۵
جوشکاریصنعتکاردانیترمی۳۵
خدمات پس از فروش خودروصنعتکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابرسیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای خدمات پس از فروش خودرومدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای خدمات پس از فروش خودرومدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کارمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی بازرسی جوشصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی بازرسی جوشصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی جوشکاریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی جوشکاریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی کنترل کیفیت خودروصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی کنترل کیفیت قطعات مکانیکیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی کنترل کیفیت قطعات مکانیکیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودروصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی مکانیک خودروصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی مکانیک خودروصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی مکانیک-تعمیرات ماشین آلات صنعتیصنعتکاردانیترمی۰