مرکز آموزش علمی-کاربردی صنایع دستی استان مرکزی

استانمرکزی
آدرساراک خیابان شهید هاشمی نژاد-بن بست وکیل -قلعه وکیل
تلفن۲۲۱۰۷۷۳
نوعدولتی
شماره فکس۲۲۱۰۷۷۳
آدرس ایمیلgholamiarak@uast.ac.ir

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی صنایع دستی استان مرکزی

نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
خدمات جهانگردیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
خدمات جهانگردیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
صنایع چوب و کاغذ گرایش سازه های چوبیصنعتکاردانیترمی۳۵
نقاشی ایرانیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۳۵
نقاشی ایرانیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۳۵
هنرهای چوبیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۳۵