مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت غرب استیل

استانسمنان
آدرسشهرستان مهدیشهر-شهرک انقلاب-تقاطع شهید پارسا و دهخدا
تلفن۰۲۳۲۳۶۲۰۰۰۱
نوعخصوصی
شماره فکس۰۲۳۲۳۶۲۷۰۳

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت غرب استیل

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
الکترونیک گرایش الکترونیک عمومیصنعتکاردانیترمی۷۵
ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
تعمیرات مکانیکیصنعتکاردانیپودمانی۳۵
تکنولوژی کنترلصنعتکاردانیپودمانی۳۵
حسابداری گرایش صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
ساخت و تولید گرایش قالبسازیصنعتکاردانیترمی۷۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کارمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی ابزار دقیقصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی برق-برق صنعتیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی کنترلصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی کنترل کیفیت قطعات مکانیکیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودروصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی مکانیک-تعمیرات ماشین آلات صنعتیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات و تولیدات صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعاتصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی فناوری الکترونیک صنعتیصنعتکارشناسیپودمانی۵۰