مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت فراز صنعت آیریا

استانخراسان رضوی
آدرسمشهد-شهرک صنعتی توس-بلواراندیشه-بین اندیشه۱۳و۱۵ساختمان فرازصنعت
تلفن۰۵۱۱۵۴۱۱۷۷
نوعخصوصی
شماره فکس۰۵۱۱۵۴۱۱۷۸
آدرس وب سایتWWW.fsiria.IR
آدرس ایمیلmd@fsiria.ir

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت فراز صنعت آیریا

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
الکتروتکنیک گرایش تاسیسات الکتریکیصنعتکاردانیترمی۷۵
بازاریابیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
تاسیسات گرایش تبریدصنعتکاردانیترمی۷۵
تاسیسات گرایش تهویه مطبوعصنعتکاردانیترمی۷۵
تکنولوژی کنترلصنعتکاردانیپودمانی۳۵
تکنولوژی کنترلصنعتکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای بازاریابیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی آسانسور و پله برقیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی آسانسور و پله برقیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی برق-برق صنعتیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی کنترلصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی کنترلصنعتکاردانیپودمانی۵۰
مدیریت تبلیغات گرایش تجاریمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۳۰
مهندسی تکنولوژی آسانسور و بالابرهاصنعتکارشناسیپودمانی۳۰
مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ابزار دقیقصنعتکارشناسیپودمانی۳۰
مهندسی فناوری کنترل-ابزار دقیقصنعتکارشناسیترمی۰
مهندسی فناوری مکانیک-تاسیسات حرارتی و برودتیصنعتکارشناسیترمی۰
نصب و تعمیر آسانسور و پله برقیصنعتکاردانیترمی۳۵
نصب و تعمیر آسانسور و پله برقیصنعتکاردانیپودمانی۳۵