مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران

استانتهران
آدرسجاده قدیم کرج-شرکت شیر پگاه تهران
تلفن۶۶۸۰۸۳۷۲
نوععمومی
شماره فکس۶۶۸۰۸۳۷۲

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
بازاریابیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
بهداشت محصولات دامیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
تبلیغات و بازاریابیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
تکنولوژی صنایع نوشابه سازی و آبمیوهصنعتکاردانیترمی۳۵
شیر و فرآورده های لبنیکشاورزیکاردانیترمی۳۵
شیمی آزمایشگاهی گرایش غذاییصنعتکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای بازاریابیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای بهداشت محصولات دامیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای تبلیغاتفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای سرپرستی توزیع کالا و خدماتمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای لجستیک و زنجیره تامینمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کارمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای مدیریت-لجستیک و زنجیره تامینمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شبکه و تصفیه خانه فاضلابصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-غذاییصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-غذاییصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی صنایع شیر و فرآورده های لبنیکشاورزیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی صنایع غذایی-شیر و فرآورده های لبنیکشاورزیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی صنایع غذایی-نوشیدنی هاصنعتکاردانیترمی۰