مركز آموزش علمی - كاربردی شرکت ایران فریمكو

استانالبرز
آدرسساختمان شماره ۱: کیلومتر ۲۰ جاده قدیم کرج به هشتگرد- تهران دشت- بلوار ایران فریمکو- شرکت ایران فریمکو ساختمان شماره ۲: کرج- مهرشهر- بلوار ارم- نبش خیابان ۳۱۵
تلفن۴۴۵۲۶۴۵۰-۴۴۵۲۶۴۵۱
نوعخصوصی
شماره فکس۰۲۶۴۴۵۲۵۱۸۱

رشته های تحصیلی مركز آموزش علمی - كاربردی شرکت ایران فریمكو

نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
عمران ساختمانهای آبی گرایش ژئوتکنیکصنعتکاردانیپودمانی۳۵
عمران ساختمانهای آبی گرایش ساختمانصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای بازاریابیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی سازه های آبیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی سازه های پیش ساختهصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی سد و شبکهصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی صنایع سیمان-کنترل کیفیتصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی عمران-سازه های پیش ساختهصنعتکاردانیترمی۰
کنترل کیفیت در صنعت سیمانصنعتکاردانیپودمانی۴۵
مهندسی فناوری ساختمان سازیصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی فناوری عمران-ساختمان سازیصنعتکارشناسیترمی۰