مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت شهرک های صنعتی اردکان

استانیزد
آدرساستان یزد-اردکان- بلوار ولیعصر-جنب بوستان شهرک قدس-ک ۴۸۰
تلفن۰۳۵۲۷۲۲۱۴۱۱
نوعدولتی
شماره فکس۷۲۲۱۴۱۱

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت شهرک های صنعتی اردکان

نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
جوشکاریصنعتکاردانیپودمانی۷۵
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای طراحی لباسفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کارمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی برق-برق صنعتیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی تولید مبلمانصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی خط تولید صنایع سرامیکصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی مکانیک تاسیسات صنعتیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی مکانیک-تعمیرات ماشین آلات صنعتیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی مکانیک-مکانیک تاسیسات صنعتیصنعتکاردانیترمی۰
کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-تجاریفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۵۰
مدیریت کسب و کارمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۷۵