مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان

استانزنجان
نوعخصوصی

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان

نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی-غذاییصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی صنایع شیر و فرآورده های لبنیکشاورزیکاردانیپودمانی۵۰