مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت سهامی آلومینیوم ایران

استانمرکزی
نوعدولتی

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی شرکت سهامی آلومینیوم ایران

نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
کاردانی فنی متالورژی-تولید آلومینیومصنعتکاردانیپودمانی۵۰