مركز آموزش علمی - كاربردی شركت تولیدی قطعه‌سازان فجر میثاق

استانالبرز
آدرساستان البرز- کرج- فردیس- جاده کرج -شهریار، شهرک صنعتی سیمین دشت - خیابان امید یک - جنب کارخانه شیر پگاه، پلاک ۲۲- مركز آموزش علمی - كاربردی شرکت قطعه‌سازان میثاق
تلفن۳۶۶۶۲۶۱۷
نوعخصوصی

رشته های تحصیلی مركز آموزش علمی - كاربردی شركت تولیدی قطعه‌سازان فجر میثاق

نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
نتیجه‌ای یافت نشد.