مرکز علمی کاربردی تیران و کرون

استاناصفهان
آدرستیران، کیلومتر ۳ جاده تیران- داران
تلفن۴۲۲۲۷۱۷۳
نوعدولتی
شماره فکس۰۳۳۲۳۲۲۶۶۶
آدرس وب سایتwww.tk-uast.ac.ir
آدرس ایمیلinfo@tk-uast.ac.ir

رشته های تحصیلی مرکز علمی کاربردی تیران و کرون

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
الکتروتکنیک گرایش برق صنعتیصنعتکاردانیترمی۵۰
برق صنعتیصنعتکاردانیترمی۳۵
جوشکاریصنعتکاردانیترمی۳۵
جوشکاریصنعتکاردانیپودمانی۳۵
حسابداری گرایش صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حسابداری گرایش صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
حسابداری گرایش مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
صنایع فلزی گرایش جوشکاریصنعتکاردانیترمی۵۰
فرآوری سنگ گرایش فرآوری سنگهای تزیینیصنعتکاردانیترمی۳۵
فرآوری سنگ گرایش فرآوری سنگهای ساختمانیصنعتکاردانیترمی۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیپودمانی۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کارمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی ابزار دقیقصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی بازرسی جوشصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی برق-برق صنعتیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی تولید و فرآوری انگورکشاورزیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰