مرکز آموزش علمی-کاربردی ملایر

استانهمدان
آدرسهمدان، شهرستان ملایر-بلوار نبوت-بالاتر از بیمارستان مهر،مرکز آموزش علمی-کاربردی ملایر
تلفن۰۸۵۱۳۳۵۲۳۰
نوعدولتی
شماره فکس۰۸۵۱۳۳۵۲۳۱

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی ملایر

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۱ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)صنعتکاردانیترمی۳۵
برق صنعتیصنعتکاردانیترمی۳۵
برق-قدرت گرایش توزیعصنعتکاردانیترمی۳۵
تعمیر و نگهداری خودروصنعتکاردانیترمی۳۵
تعمیر و نگهداری خودروصنعتکاردانیپودمانی۳۵
جوشکاریصنعتکاردانیترمی۳۵
حسابداری گرایش صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حسابداری گرایش مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
حسابداری گرایش مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حسابداری گرایش مالیاتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
حقوق قضایی گرایش علوم ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
حقوق گرایش شورای حل اختلافمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
خدمات قضاییمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای تربیت مربی قرآن کریمفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حقوق-خدمات قضاییمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حقوق-شورای حل اختلافمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی بازرسی جوشصنعتکاردانیترمی۰