موسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان رضوی

استانخراسان رضوی
آدرسمشهد-حاشیه بلوار وکیل آباد-تلاقی ضلع شرقی بلوار لادن-پلاک ۱۱۷۴
تلفن۸۶۹۳۲۶۲
نوعخصوصی
شماره فکس۸۶۹۴۶۱۴

رشته های تحصیلی موسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان رضوی

نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
تعمیرات سخت افزار کامپیوترصنعتکاردانیپودمانی۳۵
تعمیرات سخت افزار کامپیوترصنعتکاردانیترمی۳۵
حسابداری گرایش مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیپودمانی۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گستردهصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی کامپیوتر-سیستم های کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
مهندسی تکنولوژی سیستم های سخت افزاری رایانهصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتریصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی فناوری سیستم های سخت افزاری رایانهصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتریصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
نرم افزار کامپیوترصنعتکاردانیپودمانی۳۵
نرم افزار کامپیوترصنعتکاردانیترمی۳۵