مرکز آموزش علمی-کاربردی امام رضا(ع)

استانکرمانشاه
آدرساسلام آبادغرب-بولوار شهید دکتر چمران
تلفن۵۲۲۴۶۹۹
نوعخصوصی
شماره فکس۵۲۲۶۶۶۰

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی امام رضا(ع)

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۹ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
الکتروتکنیک گرایش برق صنعتیصنعتکاردانیترمی۷۵
برق صنعتیصنعتکاردانیترمی۳۵
تاسیسات گرایش تبریدصنعتکاردانیترمی۷۵
تعمیر و نگهداری خودروصنعتکاردانیترمی۳۵
تعمیر و نگهداری خودروصنعتکاردانیپودمانی۳۵
تکنولوژی کنترلصنعتکاردانیپودمانی۳۵
تکنولوژی کنترلصنعتکاردانیترمی۳۵
حسابداری گرایش صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حقوق قضایی گرایش علوم ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حقوق قضایی گرایش علوم ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۷۵
ساختمان گرایش کارهای عمومی ساختمانصنعتکاردانیترمی۷۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیترمی۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کارمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای معماری-معماری داخلیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی برق-برق صنعتیصنعتکاردانیترمی۰