مرکز آموزش علمی-کاربردی تاکستان

استانقزوین
آدرستاکستان،بلوار امام خمینی،خیابان ۲۲بهمن شمالی،جنب فرماندهی نیروی انتظامی تاکستان
تلفن۰۲۸۲۵۲۴۵۸۱۲
نوعخصوصی
شماره فکس۰۲۸۲۵۲۴۴۰۴

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی تاکستان

نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
حسابداری گرایش صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیپودمانی۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیترمی۳۵
کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات و تولیدات صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
مدیریت کسب و کارمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید گرایش ماشین ابزارصنعتکارشناسیپودمانی۳۵
مهندسی فناوری ماشین افزارصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
نرم افزار کامپیوترصنعتکاردانیپودمانی۳۵