مرکز آموزش علمی-کاربردی سقز

استانکردستان
آدرسسقز-خیابان سعدی
تلفن۰۸۷۴۳۲۱۷۶۲۴
نوعخصوصی
شماره فکس۰۸۷۴۳۲۱۷۶۲۶

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی سقز

نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
حقوق قضایی گرایش علوم ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حقوق گرایش شورای حل اختلافمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
ساختمان گرایش کارهای عمومی ساختمانصنعتکاردانیترمی۷۵
گرافیک گرایش گرافیکفرهنگ و هنرکاردانیترمی۷۵
معماریصنعتکارشناسیپودمانی۳۰
نقشه برداریصنعتکاردانیترمی۷۵