مرکز آموزش علمی-کاربردی اسلام آباد غرب

استانکرمانشاه
آدرساسلام آباد غرب-خیابان شهید چمران-روبروی بیمارستان امام خمینی(ره)-خیابان شهید میربیگی کد پستی :۶۷۶۱۶۳۳۸۳۳
تلفن۰۸۳۲۵۲۲۴۲۴۱
نوعخصوصی
شماره فکس۰۸۳۲۵۲۲۴۲۴

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی اسلام آباد غرب

نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
حسابداری گرایش مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۴۰
ساخت و تولید گرایش ماشین افزارصنعتکاردانیترمی۷۵
مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتیصنعتکارشناسیپودمانی۵۵
نقشه کشی صنعتیصنعتکاردانیترمی۳۵
نقشه کشی عمومی گرایش نقشه کشی و طراحی صنعتیصنعتکاردانیترمی۷۵