مرکز آموزش علمی-کاربردی ایوان

استانایلام
آدرسایوان،خیابان امام خمینی-انتهای کوچه نواب صفوی
تلفن۰۸۴۲۳۲۳۹۳۹
نوعخصوصی
شماره فکس۰۸۴۲۳۲۳۹۳۹

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی ایوان

نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
تعمیر و نگهداری خودروصنعتکاردانیترمی۳۵
تعمیرات مکانیکیصنعتکاردانیترمی۳۵
حسابداری گرایش صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی برق-برق صنعتیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی مکانیک خودروصنعتکاردانیترمی۰
کارشناسی حرفه ای حسابداری خدمات و تولیدات صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
مکانیک خودرو-مکانیک خودروصنعتکاردانیترمی۷۵
مهندسی فناوری مکانیک-خودروصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
نرم افزار کامپیوترصنعتکاردانیپودمانی۳۵