مرکز آموزش علمی-کاربردی برازجان

استانبوشهر
آدرسبرازجان-خیابان تامین اجتماعی روبه روی مجتمع فرهنگی شهید شاهینی
تلفن۰۷۷۳۴۲۵۴۸۸۹
نوعخصوصی
شماره فکس۰۷۷۳۴۲۴۴۷۳

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی برازجان

نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
الکتروتکنیک گرایش برق صنعتیصنعتکاردانیترمی۷۰
امور اداریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۷۰
برق-قدرت گرایش توزیعصنعتکاردانیپودمانی۳۵
حسابداری گرایش حسابرسیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۳۵
حسابداری گرایش صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
حقوق قضایی گرایش علوم ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۴۰
صنایع شیمیایی گرایش صنایع شیمیاییصنعتکاردانیترمی۷۰
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حقوق-شورای حل اختلافمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کارمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گستردهصنعتکاردانیپودمانی۵۰