مرکز آموزش علمی-کاربردی آبدانان

استانایلام
آدرسآبدانان خیابان سراب ـ جنب پارک شهر
تلفن۸۴۲۶۲۲۵۸۱۴
نوعخصوصی
شماره فکس۸۴۲۶۲۲۵۰۸۵

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی آبدانان

نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
حسابداری گرایش دولتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شهرسازیصنعتکاردانیترمی۰