مرکز آموزش علمی-کاربردی بیجار

استانکردستان
آدرس-میدان فاضل خیابان مدرس سه راه مرزبان پلاک ۱۸۱
تلفن۰۸۷۲۴۲۳۰۰۵۰
نوعخصوصی
شماره فکس۰۸۷۲۴۲۳۰۰۵۰
آدرس ایمیلBSA.ASKARI@GMAIL.COM

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی بیجار

نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
الکتروتکنیک گرایش برق صنعتیصنعتکاردانیترمی۷۵
الکترونیک گرایش الکترونیک عمومیصنعتکاردانیترمی۷۵
صنایع چوب و کاغذ گرایش سازه های چوبیصنعتکاردانیترمی۷۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای بازاریابیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی معماری-معماری شهریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی معماری-معماری شهریصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی مکانیک خودروصنعتکاردانیترمی۰
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش فناوری اطلاعاتصنعتکارشناسیپودمانی۴۵
مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعاتصنعتکارشناسیترمی۰
مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعاتصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
نرم افزار کامپیوترصنعتکاردانیپودمانی۳۵