مرکز آموزش علمی-کاربردی پارسیان

استانهرمزگان
آدرسپارسیان،بلوار شهدای گمنام،روبروی اداره راه و ترابری
تلفن۰۷۶۴-۴۶۲۷۰
نوعخصوصی
شماره فکس۴۶۲۷۰۰۱-۰۷۶۴

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی پارسیان

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش اطفای حریقمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
برق صنعتیصنعتکاردانیترمی۳۵
بهره برداری پالایش گازصنعتکاردانیپودمانی۳۵
تربیت مربی مراکز پیش از دبستانمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حسابداری گرایش مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حقوق قضایی گرایش علوم ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کارمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی برق-برق صنعتیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی برق-برق صنعتیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی صنایع شیمیایی-پالایش گازصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی کنترلصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی مکانیک-مکانیک تاسیسات صنعتیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیترمی۰
کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای حسابداری مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای حقوق ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتریصنعتکارشناسیپودمانی۵۰