مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد1بوشهر

استانبوشهر
آدرسبوشهر-میدان شیلات-خ والفجر-ک جاشو ۱
تلفن۰۷۷۱-۵۵۶۰۷
نوعدولتی
شماره فکس۰۷۷۱-۵۵۶۰۷
آدرس وب سایتuast-bca.ir
آدرس ایمیلinfo@uast-bca.ir

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد1بوشهر

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
کاردانی حرفه ای امور فرهنگیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای امور فرهنگیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای تبلیغاتفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای تربیت مربی قرآن کریمفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای خدمات گردشگریفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای روابط عمومیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای روابط عمومیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای فیلم نامه نویسیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-نقاشیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گستردهصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-امور رسانهفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-رفتار اجتماعی و افکارسنجیفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-ارزیابی فرهنگیفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگیفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فعالیت های قرآنی و مذهبیفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۵۰