مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد1کردستان

استانکردستان
آدرسسنندج،انتهای بلوار تکیه و چمن،مرکز آموزش فرهنگ و هنر ۱ کردستان_سروش
تلفن۰۸۷۱۶۶۶۹۵۱
نوعخصوصی
شماره فکس۰۸۷۱۶۶۶۹۵۱۱

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد1کردستان

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
امور فرهنگیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۳۵
امور فرهنگیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۳۵
حسابداری گرایش مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
خبرنگاریفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۳۵
روابط عمومیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۳۵
روابط عمومیفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۳۰
طراحی لباس گرایش لباس کودکفرهنگ و هنرکاردانیترمی۷۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای امور فرهنگیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای امور فرهنگیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای روابط عمومیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای روابط عمومیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای معماری-معماری داخلیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای معماری-معماری داخلیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای موسیقی-نوازندگی ساز ایرانیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز ایرانیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-عکاسیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰