مرکز آموزش علمی-کاربردی خبر اهواز

استانخوزستان
آدرساهواز،فلکه دانشگاه،روبروی دانشگاه شهید چمران اهواز،بلوار پنجم،جنب کانون زبان سوله معارف
تلفن۰۶۱۱۳۳۳۳۷۷۹
نوعدولتی
شماره فکس۳۳۷۵۷۱۲

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی خبر اهواز

نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
خبرنگاریفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۳۵
عکاسی خبریفرهنگ و هنرکاردانیترمی۳۵
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری-سیاسی و اقتصادیفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای روابط عمومی-الکترونیکفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگیفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۵۰