مرکز آموزش علمی-کاربردی حج و زیارت استان کرمان

استانکرمان
آدرسچهارراه شفا-بلوارفارابی-فارابی ۳
تلفن۰۳۴۱۲۴۳۹۰۴۱
نوعدولتی
شماره فکس۰۳۴۱۲۴۳۹۰۴۱

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی حج و زیارت استان کرمان

نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۳ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
کاردانی حرفه ای امور حج و زیارتمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۰
کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج و زیارتمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰