مرکز آموزش علمی-کاربردی حج و زیارت استان خوزستان

استانخوزستان
آدرساهواز کیان پارس خ میهن غربی نبش ایدون حج و زیارت
تلفن۳۳۷۹۶۷۰
نوعدولتی

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی حج و زیارت استان خوزستان

نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۳ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
کاردانی حرفه ای امور حج و زیارتمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۰
کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج و زیارتمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰