مرکز آموزش علمی-کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز

استانالبرز
آدرسکرج- عظیمیه- میدان اسبی- بلوار اقاقیا- مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز
تلفن۰۲۶۳۲۵۲۲۶۹۶
نوعدولتی
شماره فکس۰۲۶۳۲۵۳۸۱۸۲

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز

نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
کاردانی حرفه ای امور فرهنگیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای امور فرهنگیفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای تبلیغاتفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای تربیت مربی قرآن کریمفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای روابط عمومیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای فیلم سازیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای معماری-معماری داخلیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیکفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰