مرکز آموزش علمی-کاربردی حج و زیارت استان لرستان

استانلرستان
نوعدولتی

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی حج و زیارت استان لرستان

نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۲ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
کاردانی حرفه ای امور حج و زیارتمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۰