مجتمع آموزشی و پژوهشی غرب

استانکرمانشاه
آدرسکرمانشاه-خیابان شهید علی امجدیان(سیلو)-جنب شرکت توزیع برق کرمانشاه
تلفن۰۸۳۱۸۲۳۶۰۳۰
نوعدولتی
شماره فکس۰۸۳۱۸۲۳۶۰۳۲

رشته های تحصیلی مجتمع آموزشی و پژوهشی غرب

نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
برق-قدرت گرایش پست و انتقالصنعتکاردانیترمی۳۵
برق-قدرت گرایش توزیعصنعتکاردانیترمی۳۵
تکنولوژی کنترلصنعتکاردانیترمی۳۵
سخت افزار کامپیوترصنعتکاردانیپودمانی۳۵
عمران-آب و فاضلاب گرایش شبکه و تصفیه خانه آبصنعتکاردانیترمی۳۵
مهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیعصنعتکارشناسیپودمانی۶۰
مهندسی تکنولوژی عمران آب و فاضلابصنعتکارشناسیپودمانی۶۰
نرم افزار کامپیوترصنعتکاردانیپودمانی۴۵