مجتمع آموزشی و پژوهشی فارس

استانفارس
آدرسشیراز-انتهای بلوار امیر کبیر بعداز پلیس راه-خیابان توانیر کوچه ۵۱ مجاور انبار مرکزی برق
تلفن۱۲- ۸۲۳۳۰۱۰
نوعدولتی
شماره فکس۰۷۱۱-۸۲۲۰۶

رشته های تحصیلی مجتمع آموزشی و پژوهشی فارس

نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۹ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
برق الکترونیک و ابزار دقیقصنعتکاردانیترمی۳۵
برق-قدرت گرایش توزیعصنعتکاردانیترمی۳۵
عمران آب شناسی گرایش آبهای زیرزمینیصنعتکاردانیترمی۳۵
عمران-آب و فاضلاب گرایش شبکه و تصفیه خانه آبصنعتکاردانیپودمانی۳۵
عمران-آب و فاضلاب گرایش شبکه و تصفیه خانه آبصنعتکاردانیترمی۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیترمی۳۵
مکانیک تاسیسات حرارتی نیروگاه هاصنعتکاردانیترمی۳۵
مکانیک-تاسیسات حرارتی نیروگاه ها گرایش گازصنعتکاردانیپودمانی۳۵