مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان رضوی

استانخراسان رضوی
آدرسسیدی-ابتدای جاده خلج جنب هنرستان الکترونیک
تلفن۰۵۱۱-۳۸۵۴۶
نوعدولتی
شماره فکس۰۵۱۱-۳۸۵۴۶

رشته های تحصیلی مجتمع آموزشی و پژوهشی خراسان رضوی

نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)صنعتکاردانیترمی۳۵
برق-قدرت گرایش پست و انتقالصنعتکاردانیترمی۳۵
برق-قدرت گرایش توزیعصنعتکاردانیترمی۳۵
تکنولوژی کنترلصنعتکاردانیترمی۳۵
عمران آب شناسی گرایش آبهای زیرزمینیصنعتکاردانیترمی۳۵
عمران-آب و فاضلاب گرایش شبکه و تصفیه خانه آبصنعتکاردانیترمی۳۵
عمران-آب و فاضلاب گرایش شبکه و تصفیه خانه فاضلابصنعتکاردانیترمی۳۵
مکانیک تاسیسات حرارتی نیروگاه هاصنعتکاردانیترمی۳۵