مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان

استاناصفهان
آدرساصفهان-بعد از فلکه دانشگاه صنعتی کیلومتر یک جاده آزادگان
تلفن۰۳۱۱-۳۸۰۳۹
نوعدولتی
شماره فکس۰۳۱۱-۳۸۰۲۰۶۱

رشته های تحصیلی مجتمع آموزشی و پژوهشی اصفهان

نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
برق-قدرت گرایش پست و انتقالصنعتکاردانیترمی۳۵
برق-قدرت گرایش توزیعصنعتکاردانیترمی۳۵
برق-قدرت گرایش تولیدصنعتکاردانیترمی۳۵
بهینه سازی مصرف انرژی گرایش ساختمانصنعتکاردانیترمی۳۵
عمران-آب و فاضلاب گرایش شبکه و تصفیه خانه فاضلابصنعتکاردانیترمی۳۵
مکانیک تاسیسات حرارتی نیروگاه هاصنعتکاردانیترمی۳۵
مهندسی تکنولوژی برق گرایش شبکه های انتقال و توزیعصنعتکارشناسیپودمانی۶۰
مهندسی تکنولوژی بهره برداری نیروگاهصنعتکارشناسیپودمانی۶۰
مهندسی تکنولوژی عمران آب و فاضلابصنعتکارشناسیپودمانی۶۰