مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری قم

استانقم
آدرسخیابان معلم-معلم۳-جنب هتل المپیک
تلفن۷۷۳۰۴۱۰
نوععمومی
شماره فکس۷۷۳۰۳۹۸

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری قم

نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
حمل ونقل ترافیک شهریصنعتکاردانیترمی۳۵
عمران امور پیمانهاصنعتکاردانیترمی۳۵
کاردانی حرفه ای تربیت مربی آموزش های شهروندیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای معماری-معماری داخلیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شهرسازیصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی معماری-معماری شهریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی معماری-معماری شهریصنعتکاردانیترمی۰
کارشناسی حرفه ای حفاظت و پیشگیری از حریق و حوادثمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای حقوق ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکارشناسیپودمانی۵۰
کارشناسی حرفه ای معماری-طراحی محیط بیرونیفرهنگ و هنرکارشناسیپودمانی۵۰
معماریصنعتکارشناسیپودمانی۴۰
معماریصنعتکاردانیپودمانی۳۵
معماریصنعتکاردانیترمی۳۵
مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهریصنعتکارشناسیپودمانی۴۰
مهندسی فناوری معماری-طراحی و نوسازی بافت های فرسودهصنعتکارشناسیپودمانی۵۰
مهندسی فناوری معماری-طراحی و نوسازی بافت های فرسودهصنعتکارشناسیترمی۰