مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری صایین قلعه

استانزنجان
آدرسصائین قلعه-خیابان باهنر خیابان شهید محرمعلی جعفری-صایین قلعه،میدان انقلاب،انتهای خیابان معلم
تلفن۰۲۴۲۵۶۲۱۱۲
نوععمومی
شماره فکس۰۲۴۲۵۶۲۱۱۲۰

رشته های تحصیلی مرکز آموزش علمی-کاربردی شهرداری صایین قلعه

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
نام رشتهگروهمقطعپودمانظرفیت
 
امداد سوانحمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حسابداری گرایش حسابرسیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۳۵
حسابداری گرایش دولتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
حقوق قضایی گرایش علوم ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۳۵
عمران امور پیمانهاصنعتکاردانیترمی۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطاتصنعتکاردانیپودمانی۳۵
کاردانی حرفه ای اطفای حریق شهریمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای امداد سوانحمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای امداد سوانحمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای امور دهیاری و شوراهامدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری دولتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابرسیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیترمی۰
کاردانی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتیمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای حقوق-شورای حل اختلافمدیریت و خدمات اجتماعیکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای روابط عمومیفرهنگ و هنرکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی حرفه ای طراحی لباسفرهنگ و هنرکاردانیترمی۰
کاردانی فنی شبکه های کامپیوتریصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی شهرسازیصنعتکاردانیپودمانی۵۰
کاردانی فنی عمران-امور پیمان هاصنعتکاردانیترمی۰
کاردانی فنی عمران-راهسازیصنعتکاردانیترمی۰